ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

خدمات اجرائی تیم همایش و سمینار پارسا رسالت مهراز

برگزاری همایش، سمینار و کارگاه:

 1. دعوت از اساتید و سخنرانان حرفه ای با توجه به نیاز مخاطب
 2. دعوت از مجریان برجسته جهت اجرای ابتدا و پایان برنامه
 3. مشاوره تبلیغاتی
 4. اجرای تبلیغات
 5. هماهنگی محل برگزاری
 6. بلیط فروشی
 7. هماهنگی سیستم صوت
 8. هماهنگی خدمات و پذیرایی

طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی:

 1. طراحی غرفه با توجه به نیاز مشتری
 2. اجرای طراحی مورد نظر مخاطب
 3. مشاوره تبلیغاتی
 4. انجام تبلیغات

 

برگزاری جشن، کنسرت، افتتاحیه، اختتامیه:

 1. دعوت از خواننده و یا افراد مورد نظر مخاطب
 2. دعوت از مجریان برجسته جهت اجرای برنامه
 3. هماهنگی محل برگزاری
 4. استراتژی تبلیغات
 5. اجرای تبلیغات
 6. بلیط فروشی
 7. هماهنگی سیستم صوت
 8. هماهنگی خدمات و پذیرایی