ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

شغل خبرنگاری از دسته مشاغل حوزه ارتباطات و البته جز سخت ترین مشاغل دنیاست. کار یک خبرنگار، تهیه اخبار و گزارش به شکل های مختلف است؛ از نوشتن اخبار، مقالات و گزارش های خبری تا تهیه گزارش های ویدئویی و مصاحبه های رادیویی! نوشته های یک خبرنگار ممکن است به صورت چاپی در رسانه های مکتوب مثل روزنامه، هفته نامه یا انواع مجله چاپ شده و یا اینکه به صورت آنلاین در خبرگزاری ها و سایت های خبری منتشر شود.