ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

چرا باید ما را انتخاب کنید؟

ارائه خدمات 24 ساعته
پارسا رسالت مهراز با هدف بهبود خدمات پشتیبانی به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته آماده ارائه خدمات به کلیه مشترکین می باشد .
ارائه خدمات اعتباری
پارسا رسالت مهراز دارای قابلیت ارائه خدمات اعتباری برای سازمان ها و شرکت های معتبر می باشد.
آمادگی عقد قرارداد
پارسا رسالت مهراز آماده عقد قرارداد با شرایط مناسب با شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی می باشد.